PocketM for iPhone

PocketM หมากรุกไทยบน iPhone

17 April 2010

หยุดสงกรานต์หลายวันเลยลองเขียนโปรแกรมหมากรุกไทยบน iPhone ดู ใช้เวลาเขียนประมาณ 1-2 วัน เนื่องจากทำเฉพาะส่วน UI ของ iPhone ส่วนการคำนวณการเดิน ใช้ code เดิมที่เขียนไว้นานแล้ว ซึ่งตอนนั้นเขียนไว้หลายเวอร์ชั่นมาก ทั้ง Symbian, PocketPC, PSP